Vietnamese USA Japan
TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

Nay công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí cụ thể sau với mức lương thỏa thuận

- Kế toán viên; kế toán tổng hợp

- Trưởng ban quản lý chung cư, cao ốc văn phòng

- Kỹ sư cơ giới hóa, điện công nghiệp, điện lạnh, công nghệ thông tin

- Nhân viên hành chính sự nghiệp, nhân viên lao động tiền lương

- Nhân viên phòng pháp chế, cố vấn pháp luật, giỏi ngoại ngữ Anh - Nhật

- Nhân viên an ninh nhằm phát triển công ty  dịch vụ bảo vệ 

- Bộ đội, công an xuất ngũ sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự.

- Nhân viên vệ sinh, tạp vụ.

- Nhân vien phụ trách chứng từ Nhập khẩu, yêu cầu biết tiếng Anh